News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  จัดอบรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์ YAMAHA (เชิญผู้เชี่ยวชาญ) 14 มิถุนายน 2556

   แผนกวิชาช่างยนต์ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดอบรมเทคโนโลยี YAMAYA ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วันที่ 14 มิถุนายน 2556

ภาพกิจกรรม จัดอบรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์ YAMAHA (เชิญผู้เชี่ยวชาญ)