News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  พีธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2555 18 พฤษภาคม 2555

   การปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2555 ครั้งที่ 1 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ภาพกิจกรรม พีธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2555