News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ

  พีธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 1/2555 13 กรกฏาคม 2555

   การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2555 ครั้งที่ 1 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ภาพกิจกรรม พีธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 1/2555