Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document


Untitled Document
 

Untitled Document
 

Untitled Document
Untitled Document
News มุมข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆ
 

จัดอบรมเทคโนโลยีจักรยานยนต์ YAMAHA (เชิญผู้เชี่ยวชาญ)
Update : 14 มิถุนายน 2556
แผนกวิชาช่างยนต์ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ จำกัด ร่วมกับ บ ...
ดูรายละเอียด...

โครงการ พี่ช่วยน้อง ชมรมวิชาชีพช่างยนต์
Update : 19 มกราคม 2556
ด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ ได้มีการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดั ...
ดูรายละเอียด...

นิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน
Update : 4 กรกฏาคม 2555
การนิเทศนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงานอู่ต่างๆ ปีการศึกษา 1/2555 ...
ดูรายละเอียด...
 
 
  การปฐมนิเทศ นักเรียนปวช.1 แผนกช่างยนต์
Update : 17 พฤษภาคม 2555
การปฐมนิเทศ นักเรียนปวช.1 แผนกช่างยนต์และการแนะแนว ...
ดูรายละเอียด...
 
  พีธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2555
Update : 18 พฤษภาคม 2555
การปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา  ...
ดูรายละเอียด...
 
  พีธีปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 1/2555
Update : 13 กรกฏาคม 2555
การปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2 ...
ดูรายละเอียด...
 
  ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่
Update : 11 เมษายน 2555
แผนกวิชาช่างยนต์ได้เข้าร่วมโครงการ อาชีวศึกษา ร่วม ...
ดูรายละเอียด...

Untitled Document
ThaiCreate.Com Tutorial

 

ลำดับ
คำอธิบาย
ไฟล์ VDO

Untitled Document
  

:: เธซเธ™เน‰เธฒเธ•เธฑเธงเธญเธขเนˆเธฒเธ‡ ::